Privacy - GDPR

Tom Verhelst uit Brugge kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij een contactformulier op de website, via mail of privé aan Tom Verhelst hebt meegedeeld.

Tom Verhelst kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Waarom Tom deze gegevens nodig heeft

Tom Verhelst verwerkt uw persoonsgegevens om, via e-mail of telefoon, contact met u op te kunnen omtrent aanvragen en lopende projecten. Financiële gegevens zijn nodig voor administratieve verplichtingen en opvolging.

Hoe lang en waar Tom Verhelst uw gegevens bewaart

Tom Verhelst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan drie jaar bewaard indien er geen opdracht met u tot stand komt en Tom Verhelst deze niet langer nodig heeft om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. De persoonsgegevens worden beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen.

Delen met anderen

Tom Verhelst verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een opdracht met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaande goedkeuring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@tomverhelst.be met mededeling: uitschrijven. Tom Verhelst zal zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Tom Verhelst neemt de bescherming van uw gegevens ter harte en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens die via de website worden uitgewisseld worden versleuteld (SSL). Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Sara Verhelst verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met info@tomverhelst.be

Klachten of meldingen

Mocht u om een of andere reden het gevoel of het bewijs hebben dat Tom Verhelst uw gegevens niet correct behandelt, kan u dit melden aan de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be

Tom Verhelst
8310 Brugge
BE0889131395
+32 474 59 02 01
info@tomverhelst.be